Futura > Referenser

Referenser

Våra kunder

Den bästa reklamen är bra utförda arbeten. Bland våra kunder finns följande företag:

Möt våra medarbetare

Sammantaget så har vi ungefär 40års erfarenhet inom företagsekonomi.
Vi jobbar med ett flertal kunder och fungerar som stöd eller total ersättning av deras ekonomiavdelning.

Våra kunder är små eller medelstora företag. Vi fungerar som deras ekonomiavdelning och kan åtaga oss allt inom ramen för detta område.

T.ex:
– Löpande redovisning
– Bokslut
– Deklarationer
– Skattedeklarationer
– Löneadministration
– Kund- och leverantörsreskontrahantering

Vi har många nöjda kunder som inte tvekar på att rekommendera oss.